HYPNO'ZA MILTON ERICKSON

  Hypnóza podle Miltona Ericksona

„Nevědomí nikdy neslyší, o čem se vědomí rozhoduje a vědomí nemůže kontrolovat nevědomí – nevědomí je tak obrovské. Tajemství hypnózy spočívá v tom, že vás zavede do nevědomí, kde můžete zasít semínka vědomí, která porostou a rozkvetou. Květ se objeví ve vědomí, ale kořeny zůstanou v nevědomí. Co se mne týče, tak hypnóza bude jednou z nejdůležitějších částí Školy Mystérií (Mystery School). Takováto jednoduchá metoda, ke které je potřeba jen troška důvěry, nevinnosti, může způsobit zázračné proměny ve vašem životě – a to nejen co se týče obyčejných věcí. Pomalu se pak může stát cestou tvé meditace.“

OSHO: Beyond Psychology/ Za psychologii/

Hypnóza

Většina lidí se svého nevědomí bojí nebo mu nedůvěřuje. Náboženství a společnost nás naučili nedůvěřovat, protože pak jednoduše následujeme pravidla a fungujeme podle nich, takže nás manipulují. Nechtějí abychom dosáhli svého plného potenciálu. Pokud se spřátelíme s naším nevědomím, které zahrnuje více než 90% naší mysli, pak můžeme navázat kontakt s našimi rozsáhlými zdroji, které spočívají hluboko v každém z nás.

Hypnóza nám umožňuje znovu dosáhnou harmonie mezi naší vědomou a nevědomou myslí. Takto se léčí stará zranění. Semínka vědomí jsou zaseta hluboko do našeho nevědomí a archaická moudrost a intuice našeho nevědomí začne být přístupná našemu vědomí:

„Pacienti jsou pacienty protože nejsou v raportu se svým nevědomím. Pacienti jsou lidé, kteří dostali příliš mnoho naprogramování – tolik vnějšího naprogramování že ztratili kontakt s jejich vnitřním já.“

Milton Erickson 1976