KONSTELACE

Systemické rodinné konstelace

Odhalují skryté vlivy v našich rodinných systémech. V energetickém poli konstelací se objevují vlivy a řešení, které jsme předtím neviděli. Proces konstelací je jedinečný. Pochopíme, že jsme vzájemně propojeni více než si uvědomujeme. Atˇ naši předci udělali cokoliv a my jsme dobrovolně z lásky k nim převzali tyto pocity či postoje, tak jim jejich pocity a postoje zase můžeme vrátit. A tím se osvobozujeme. Konstelace pracují s našimi kořeny tj. s naším původem, s našim postojem k životu a ovlivňují všechny oblasti našeho  současného života. Ať se jedná o rodinu současnou či původní, vztahy  s partnery, dětmi, prací, zdraví,  vztah k rodné zemi či jiným zemím světa atd.

Každý rodinný systém má přirozený řád. Je to  Řád lásky, který nevidíme a který propojuje a ovlivňuje všechny členy rodinného systému. Během procesu se objevují i skrytá pouta, která mohou sahat zpět do minulé generace a my  je rozpustime.Takže naši slepou / dětskou/, nevědomou lásku proměníme  v lásku vědomou. Tím přestáváme nevědomě opakovat osudy  dřívějších členů rodinného systému a stáváme  se volnými a můžeme žít svůj vlastní život.

Během konstelace  proběhne uctění a přijetí rodičů, našich předků, zapomenutých či vyhnaných s láskou.  Též přijetí těch, kteří měli tvrdý osud,co zemřeli předčasně, potraty, navrátíme pocity / vinu/, která patří  jiným. Mohou se objevit oběti a pachatelé, války, násilí, tajemství atd.  Důležité je přijetí rozpadlých vztahů, usmíření se s tajnou nebo ztracenou láskou, což přináší pocity truchlení a smutek. Tím, že skutečnost přijmeme s láskou,  se osvobozujeme od  rodinných zátěží. Konstelace vyjasní tyto vlivy a systém začne opět lépe fungovat jako celek a jsme opět v síle.