NLP NEUROLINGVISTICKE' PROGRAMOVA'NI'

 

NLP (neurolinguistické programování)

je nová psychologie osobní dokonalosti. Naše schopnost čehokoliv dosáhnout záleží  na naši komunikaci se svým nervovým systémem. NLP bylo vytvořeno na základě modelování tří světově proslulých a velmi úspěšných psychoterapeutů Miltona Ericksona (hypnoterapie), Virginie Satir (rodinná terapie) a Fritze Perlse (Gestalt terapie).

Tento přístup popisuje, jak si každý z nás vytváří svou vlastní – subjektivní – realitu. Každý žije ve svém vlastním jedinečném modelu světa. My sami si vytváříme svět ve kterém žijeme. My sami si vytváříme problémy s lidmi, penězi, nemoci atd. Lidé vnímají realitu pomocí filtrů / zrak, sluch, hmat, čich a chuť /. Kde vyrůstají - rodina, národnost, náboženství, zvyky, dějiny a dále podle individuálních filtrů - to jsou naše myšlenky, přesvědčení, city, emoce.  Všímáme si, jak komunikujeme, čím je motivované naše chování, jaké máme hodnoty, přesvědčení, strategie a naplnění ve svém životě. Proč děláš to, co děláš ? Co to pro tebe znamená?Co by se stalo, kdybys tohle nedělal? Co bys dělal jinak? atd.Tento přímý a účinný přístup zahrnuje práci nejen s našimi vědomými strukturami, ale i se strukturami nevědomí a částečně i systemickými vlivy. NLP nabízí nové možnosti, volby, zdroje, nové způsoby komunikace a chování a navázání důvěry a harmonie mezi vědomím a nevědomím.