RODINNÁ TERAPIE

Lepší život si zaslouží každý z nás!

Zbavte se svých problémů a buďte v pohodě

Nastavení, která si odnášíme z dětství, všechny zraňující situace, ale i zdánlivě neškodné křivdy a bolístky, to vše formuje náš pozdější život a brání nám ho prožívat naplno. Teď již nemusí…

Vše, co ve svém životě zažíváme, je jen odrazem našeho nitra, toho, co máme uvnitř sebe, ve své mysli a ve svém srdci. Často je to strach, tedy negace, které jsme absorbovali v nepříjemných situacích, které jsme zažili většinou v dětství. Zpracujeme-li tyto prožitky, změníme to, co vyzařujeme a tím i naši vnější realitu. Svá trápení, ať jsou jakákoli, můžeme přeměnit na lásku, pohodu, finanční dostatek, zdraví… prostě pocit štěstí a spokojenosti.

Témata, kterým se můžete během sezení věnovat mohou být: 

  • partnerské krize
  • potíže ve vztazích
  • řešení stresových situací
  • překonávání úzkosti a pocitů selhání
  • deprese, úzkosti, pocity viny
  • nízké sebevědomí
  • problematika sebepojetí
  • sebehodnocení
  • stará traumata aj.

 

Chcete vyřešit své osobní, partnerské, zdravotní či pracovní potíže ? Díky terapii můžete získat náhled na svou situaci, najít vnitřní klid a cestu k sobě.

Ve svých poradenstvích se zabývám psychickými problémy, otázkami povolání, partnerskými svazky a těžkými osobními krizemi. Nebuďte na své problémy sami a zavolejte mi, společně je vyřešíme! Ráda vám poradím s jakýmkoli problémem, popřípadě si sestavíme malou konstelaci.

terapie 60 min / 600,- Kč

 

SOUROZENCI - Najděte skryté příčiny, proč vztah nefunguje

Vztah mezi sourozenci často zrcadlí nevyřešené problémy v rodině, které velmi dlouhou zůstávají skryty pod povrchem – dokud se nevynoří nějakou společnou silnou životní zkušeností, například smrtí rodičů.

Děti bývají zatahovány do problémů svých rodičů; stojí na straně jednoho z nich, stávají se náhradou za chybějícího rodiče, jeden ze sourozenců se pro rodiče nebo jednoho z nich stává důležitějším nebo mezi rodiči a ostatními sourozenci donášejí. Někdy se stává, že mladší sourozenci chápou svého staršího sourozence jako svého rodiče, a tedy svůj jediný zdroj jistoty.

Někdy sourozenec chybí, protože zemřel příliš maličký a dotyčná osoba si na něj nepamatuje. Může jím také být nikdy nepoznaný nevlastní sourozenec. Do života dané osoby se to může promítnou různě, nezájmem o cokoliv počínaje a nejrůznějšími závislostmi konče. Přesto něco zůstává: Neustálé vnitřní nutkání, že „něco stále chybí“.

 

Rodinné konstelace

RODINNÉ ( SYSTEMICKÉ) KONSTELACE

Obnovují v rodině lásku, úctu, porozumění. Umožňují nahlédnout do hloubky mezilidských vztahů. Účinně také pomáhá vyrovnat se s těžkými nebo tragickými osudy v rodinách. Systemická psychoterapie slouží k odkrývání skrytých dynamik, které spojují jednotlivce s vlastní rodinou.

 

Rodinné konstelace - jak se zbavit problému

Nemůžeme být opravdu šťastní, pokud naši předkové v našem rodinném systému trpí, protože díky „programu“ v podvědomí (a paměti buněk), který nám předkové předávají, trpíme i my. Rozhodneme-li se vědomě, svobodně, že se tohoto programu zbavíme, děláme to pro všechny generace-  předchozí i budoucí.

Narovnáme tak nerovnováhu celého rodinného systému a dosáhneme rovnováhy v těle i duši.

Práce s konstelacemi se zabývá našimi kořeny, naším přístupem k minulosti a tím i k budoucnosti, tedy k životu vůbec. Konstelace ovlivňují všechny oblasti života - vztah k našim dětem, partnerské vztahy, naši práci, zdraví, vztahy obecně.

Každý z nás pochází z určitého rodinného systému, který má svůj přirozený řád. Ten není možné spatřit, ovlivňuje však všechny členy rodinného systému. V rodinném systému jsou  skryté síly, jež sahají až do třetí či čtvrté generace, někdy až více než desáté generace. Konstelací jsou vyneseny na povrch a uvolněny. Takový proces nám pomáhá zbavit se zátěže z rodinného systémů, problémů, které jsme neuměli pojmenovat. S tím také přestáváme nevědomě opakovat osudy a chyby svých předků a dostáváme šanci žít svůj nový život.

Součástí této práce je dát patřičnou úctu tomu, komu bylo ublíženo, kdo zemřel mladý nebo kdo měl těžký osud. Konstelace jsou  rituálem téměř šamanským. Je to obřad, při kterém se ukáží všechny vlivy a síly, které na nás a náš rodinný systém (ale i na firmu, město, stát, světadíl, planety) působí. Zároveň při konstelaci dáme lidem v rodinném systému místo v našem srdci, protože se o nich a jejich problémech dozvíme a napravíme chybu těch, kdo jim ublížil. Jedině tím je možné docílit odpuštění a rovnováhy. Důležitými tématy jsou přijetí svých rodičů, odkrytí rodinných tajemství a vrácení viny kam patří. Každý se po konstelacích zařadí na své správné místo v rodinném systému. Je třeba uznat nevydařené vztahy a omluvit se potratům, vysvětlit nevysvětlenou smrt. Z praxe se ukazuje, že ublížení či zavraždění nedopřejí klidu svým potomkům, dokud se jejich ublížení či nepřirozená smrt nevysvětlí. Vliv potratů v životě také není doceňován. Často je potřeba podívat se na ztracenou či tajnou lásku, na pocit bolesti a smutku. Konstelace osvobozují nás i  budoucí generace od  negativních „programů“ v podvědomí. Podle mé teorie se tato břemena přenáší z generace na generaci jak geneticky, tak díky paměti buněk, čímž se přenáší i problémy vzniklé  mimo rodinný systém. Účinnost konstelací působí i několik měsíců, až devět měsíců. Potom už působení sil konstelace není tak silné, ale jsem přesvědčena, že působí až tři roky po terapii. Po konstelacích doporučuji dotvářet (každý sám) to, co nám konstelace naznačí a ukáží či pojmenují.

 

 

 Cesta Lásky  s Bhagatem      https://cestyksobe.cz/bhagat-cesta-lasky/7906

 

 

Povídání nejenom o konstelacích.

shangrila.cz
shangrila-akademie.cz
familyconstellation.org

FacebookTwitterGoogle+

 

 

 

 

Jak moc nás může ovlivnit rodinná zátěž?

 Co se rodinnou zátěží vlastně myslí? Dočtete se, jak se rodinná zátěž vůbec projevuje a také, jak se vypořádat s různými tématy rodinné zátěže.

 

Jak moc nás může ovlivnit rodinná zátěž? (obrázek)

 

Jak se to stane?
Každý rod má své rodové duchy. Ti opatrují rovnováhu a veškeré děje probíhající celým rodem. Pokud rodová zátěž přeroste jistou hladinu, zasáhnou a zastaví možnost přenášení na další pokolení. Způsobí vymření po meči, nebo vymření po přeslici.

Projevy
Sexuální delikty v rodě (znásilnění, incest) se dnes mohou odrazit v jiné sexuální orientaci, jako je homosexualita, v deviacích, v transsexualitě, ve frigiditě apod.
Ztráty majetku v rodě (zabrání majetku církví, za komunistů, za válek atd.) se dnes mohou u potomka projevovat gamblerstvím, chudobou, neustálými ztrátami finančních prostředků, neschopností udržet si peníze a majetek…
Vydědění v rodě se dnes projevuje v sebepoškozování, neschopnosti se v životě postavit na vlastní nohy, alkoholismem, drogami, naprostou ztraceností. Ponižování od mužů způsobuje u dnešních žen nesnášenlivost mužů, potíže v navázání vztahů, přitahování násilných mužů, nenávist k mužům, frigiditu, submisivní chování, nepřijetí dotyků a postoj „muži jsou ubožáci“. U mužů totéž chování jejich předka může vyvolat hluboké pocity viny, a tím pádem vyhledávání ženy, která by je trápila (a oni by si to za předka odžili).

Prosím, je velmi důležité uvědomit si, že výše popsané projevy jsou jen střípkem skutečnosti. Nejde ani popsat, co všechno se na naší psýché a prožívání životů podepisuje a jakým způsobem. Kombinací je tolik, že až praxe ukáže, co se ve skutečnosti stalo a co všechno to vyvolalo.

Co s tím?
Krok č. 1) Chcete-li přestat trpět, uvědomte si, že jste při narození přijali něco, co vám nenáleží. Doslova jste okradli své předky o jejich osud. Tito předkové kvůli vám trpí a nemohou se pohnout dál. Trpíte vy a dozajista trpí i lidé kolem vás. Pokud máte děti, budou trpět i ony.

Krok č. 2) Vraťte s láskou veškerá dramata - osudy - svým předkům a omluvte se jim za to, že jste v nevědomosti ukradli, co je jejich.

Krok č. 3) Přijměte odpovědnost za svůj vlastní život, to je totiž něco, co jste zatím neudělali.

Krok č. 4) Žijte tak, aby na vás mohli být předci hrdí, aby viděli, že si vedete lépe než oni! Až budete připraveni, začnete přijímat velmi silnou POZITIVNÍ energii od předků. Tou energií je moudrost, zkušenosti, spirituální dary a mnoho dalšího.

Tajemství
To nejhorší, co se může na rodě podepsat, je tajemství. Tajemství ať už v dobrém, tak ve zlém, nese obrovskou energii. Ta pak likviduje rod na nejhlubší úrovni nevědomí. Pro příklad si představte rodící ženu, které je odebráno po narození dítě s tím, že zemřelo, ale ve skutečnosti je dáno do jiné rodiny (většinou neplodné majetné ženě). Vzniká tak TAJEMSTVÍ.

Toto tajemství si viníci berou s sebou do hrobu, ale rody jsou zatíženy a energie utajeného dramatu stoupá. Rod ženy, která byla o dítě okradena, zažívá dvojitou ztrátu - dítě zemřelo a zároveň ví její duše, že byla o něj okradena. Drama, které to vyvolá u jejích potomků, se nedá popsat. Její další děti, nejspíš dcery, budou trpět neurotickým strachem o děti (syndrom přepečlivé matky), ale je také možné, že se jeden z potomků může sám dítěte vzdát. Energie se deformuje různými způsoby.
Porodní bába, která spolupracovala při krádeži novorozeněte, předá svým potomkům také velmi těžkou energii. Provinění si vybere daň na jejím rodě. Stejně jako na všech osobách, které dítě kradly.
Matka, která přijme vědomě ukradené dítě, předá svým potomkům (tedy potomkům tohoto dítěte) velmi těžké vztahy s matkami, pocit vykořenění, ztrátu orientace v životě (drogy, bezdomovectví atd.). Zkrátka, nikdo nezůstane bez poskvrnky.

Co nakonec?
Hledáte-li ve svém životě marně příčinu některých problémů (potraty, neplodnost, roztroušená skleróza a další vážné nemoci, závislosti, sebepoškozování, deprese, schizofrenie, disharmonie ve vztazích atd., je nasnadě přihlédnout k možnosti, že to vše pochází z rodové zátěže. Jakkoliv to zní děsivě, pozitivní na tom je, že řešení je jen a pouze ve vašich rukách. Nejste tedy oběťmi něčeho, proti čemu není obrany. Řešení je doslova na dosah ruky. Jen se k němu rozhoupat…